Q-Interline Slotsløbet arbejder aktivt med at tiltrække sponsorer og kvitterer med en lokal profilering svarende til sponsorniveau, fra hovedsponsorater til henholdsvis guld-, sølv- og bronzesponsorater, der alle giver en række fordele for dig/din virksomhed. Vore sponsorers bidrag til Q-Interline Slotsløbet er grundlaget for at vi som arrangør og boldklub er i stand til fortsat at tilbyde børn, unge og ældre nogle sunde aktiviteter til gavn for den enkelte og samfundet som helhed.

Støt vore sponsorer - så de kan støtte det aktive liv og sporten.

Kontakt løbsarrangøren og lav en attraktiv aftale.